Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

7601 ecee 500

sarahnicoleharvey:

For Nakid Magazine

Sarah Nicole Harvey x Jesse Herzog

Reposted fromnudes nudes
7593 cf2a 500

imjustask8erboy20:

Sofiia Chuprikova
📷 Julian Vector

Reposted fromnudes nudes

October 15 2017

0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaSkydelan Skydelan
8138 2e1f 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viatwice twice
I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
poprawnyoptymista
poprawnyoptymista
poprawnyoptymista
poprawnyoptymista
0958 5c8f
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viakatastrofo katastrofo
6257 67bb 500

magdawosinska:

Jesse and I last week in Mexico

Reposted fromnudes nudes

October 13 2017

4804 2933 500
9849 3523

la-bellucci:

Monica Bellucci for Vogue 1994

Reposted fromclitoris clitoris viatoniewszystko toniewszystko
9995 4049
Reposted fromdivi divi viatoniewszystko toniewszystko
poprawnyoptymista
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustbegood justbegood
poprawnyoptymista
Reposted fromsilence89 silence89 viamaua maua
poprawnyoptymista
poprawnyoptymista
6929 d03c
Reposted fromkarahippie karahippie viamaua maua
8840 0d50 500

junestpaul:

Photo by Neave Bozorgi
Of @junestpaul
Los Angeles 2015

Reposted fromnudes nudes
8839 e82c 500
Reposted fromnudes nudes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl